P r a c o v n í   d o b a

Dětský koutek Chobotnička

IČO 01288695

 

Pracovní doba se převážně uzpůsobuje potřebám 

našich zákazníčků - tj. po domluvě předem.

 

Nejčastěji nás v Chobotničce najdete každý pracovní den

od 8.00 hod do té doby, dokud je potřeba :-)

 

Těšíme se na Vás v Chobotničce